HOME   |   CONTACT   |   SITEMAP   |   DISCLAIMER

President's Messageสาส์นจากนายกสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ

        นับเป็นเวลา 5 ปี ที่ผมมารับหน้าที่ นายกสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ คณะกรรมการของเราได้มีวิวัฒนาการการสอนให้แก่แพทย์ทั่วไป ให้มีความรู้ด้านเวชสำอางและเทคนิคใหม่ ๆ ทุกปี และได้มีการจัดงานและประชุมนานาชาติ เมื่อ 5 ปีที่แล้วและในปีนี้อีกครั้งหนึ่ง และได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพทั่วไป เพิ่มจากการดูแลผิวพรรณ เพื่อให้แพทย์ได้มีความรู้ด้านเหล่านั้น เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราได้ปรับปรุง website ของเรา เพื่อให้แพทย์และประชาชนทั่วไปเข้าไปหาความรู้ ซักถาม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ และปีนี้เรามีนโยบายสอนแพทย์ต่างประเทศ ให้มีความรู้ในด้านนี้อีกด้วย นั่นหมายถึง คณะกรรมการของเรามีศักยภาพและความพร้อมไม่แพ้แพทย์นานาชาติ ดังนั้น จึงสามารถไว้วางใจในความสามารถของพวกเราซึ่งเป็นแพทย์ระดับอาจารย์ ในการดูแลรักษา ให้ความรู้โรคทางผิวพรรณและความงาม

        ในปีใหม่นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีผิวพรรณดีตลอดไป โดยองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

                                                                                                                                                                  นพ.ธาดา  เปี่ยมพงศ์สานต์

                                                                                                                                                                       นายกสมาคม


 
 
 
 
 สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ
5/12 ซ.สุุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 02-6624787 | โทรสาร 02-6624751 | มือถือ 081- 4486419
Copyriht © 2010 Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery All Rights Reserved.
สำหรับประชาชน | สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ | เกี่ยวกับสมาคมฯ | ลิงค์ | ติดต่อสมาคมฯ

ข้อความทั้งหลาย รวมทั้งรูปภาพ และสิ่งที่ปรากฏในเวบไซต์นี้
เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ
ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง ตีพิมพ์ โดยเด็ดขาด ยกเว้นจะได้รับอนุญาต
จากสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ